Овластен сервис

Мепринг сервиси дооел располага со сопствен сервис за клима уредите Cooper & Hunter.

Барањето за сервисна интервенција можете да го направите на телефонот 02 3090 701, или пак на e-mail: mepserv@t.mk.