Монтажа

Монтажата на производите не е вклучена во цената.

За монтажа на производот, можеме да Ви препорачаме некој од нашите овластени, односно одобрени сервисери со кои соработуваме.

Во случај самостојно да имате ангажирано сервисер за монтажа на производот, за да Ви важи гаранцијата на производот, потребно е претходно одобрување на сервисерот од наша страна.

За повеќе информации во врска со монтажата Ве молиме обратете се на телефонот 02 3090 701, или на e-mail: sales@klimi.net.mk.