ЗА НАС

Почетоците на МЕПРИНГ СЕРВИСИ датираат уште од 1993 година.
МЕПРИНГ СЕРВИСИ е инженеринг компанија ориентирана кон обезбедување на комплетни интегрирани решенија, кои ги обединуваат во една целина:
– системите за греење, ладење, климатизација
– системите за автоматско управување,
– енергетскиот дел за нив.

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ:

Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација
Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems)
Дистрибуција и продажба на опрема
Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS
Паметни куќи
Далечински надзор и управување
Енергетски мониторинг
Енергетска ефикасност
Консултантски услуги

Матичен број: 5564913

Даночен број: МК4030001426304